top of page
Startsida: Services

Oberoende Finansiell Rådgivning

Geranium AB är en oberoende corporate-finance rådgivare med fokus främst på fastighetssektorn och tech. Geranium AB erbjuder finansiell rådgivning och mäkleri relaterade till kapitalanskaffningar samt fusioner, förvärv och avyttringar. Geranium AB grundades av Gabriel von Malmborg hösten 2016. Gabriel von Malmborg har en gedigen erfarenhet från en rad stora investmentbanker och rådgivningsfirmor inklusive Danske Bank, Deloitte, CatellaArctic Securities och Mangold. Gabriel von Malmborg har under sin karriär varit fokuserad på fusioner och förvärv, publika aktiemarknads-transaktioner, företagsobligationer och private placements.

fackforbund-bygg-anlaggning.jpg
Manstenen-1-980x551.jpg
GetImage_edited.jpg
Uppsala-skolfastigheter.png
coop-logistics-hub-oslo-airport.png
Day_Ship-1.jpg
Private-dining-space-DTLA-Redbird-restau
grow-saas_edited.jpg
Startsida: Welcome
bottom of page