top of page

TJÄNSTEOMRÅDEN

NYEMISSIONER & KAPITALANSKAFFNINGAR

Business Meeting

Effektiv inom onoterade tillgångar

Geranium AB arbetar med kvalificerad finansiell rådgivning till företrädesvis mindre och medelstora onoterade företag (SME) och dess ägare. Våra tjänster omfattar:

 • Riktade emissioner

 • Företrädesemissioner

 • Private Placements

Investeringserbjudandena riktar sig till:

 • Institutioner

 • Kapitalförvaltare

 • Förmögna privatpersoner

 • Affärsänglar

 • Riskkapitalbolag

 • Venture capital

FUSIONER & FÖRVÄRV

Business Meeting

Flexibel & Internationell

Geranium AB erbjuder uppdragsgivare hantering av organiserade M&A-processer. Tack vare relevant kompetens och erfarenhet hanterar Geranium AB transaktionsstruktur, identifiering av kandidater, koordinering av kontakter med externa parter, ledning av budprocesser och slutförhandlingar samt framtagande av beslutsunderlag för uppdragsgivaren i M&A-processen.

AVYTTRINGAR AV FASTIGHETER OCH FASTIGHETSPORTFÖLJER

Affärsmöte

Brett nätverk

Geranium erbjuder rådgivningstjänster inom alla typer av fastighetsrelaterade transaktioner. Tack vare gedigen erfarenhet och stort kontaktnät har vi god marknadskännedom samt kunskap om potentiella investerare. Tack vare Geraniums breda nätverk har vi under säljuppdrag möjlighet att hitta bästa möjliga köpare. Då alla transaktioner är olika identifierar Geranium varje projekts potential för att sedan presentera det till lämpliga investerare. Genom att välja Geranium som samarbetspartner läggs en grund för en välorganiserad och lyckad fastighetsaffär. 

Geranium erbjuder rådgivningstjänster till företag inom fastighetsbranschen och kan bland annat bidra med upprättande av affärsplaner, skuld och förändringar av finansiell tillgångsstruktur:

Som förvärvsrådgivare erbjuder Geranium:

 • Identifiering av fastighetsbestånd

 • Modellering och värdering

 • Strategisk rådgivning

 • Samordning av due diligence

 • Förhandlingar 

 • Sammanställning av affärsplaner och beslutsunderlag

REDOVISNING, BOKFÖRING, SKATT, TULL & INVESTOR RELATIONS

Co working conference, Business team mee

Noggrannhet och precision

VD-rådgivning, processutveckling och ekonomistyrning. Stöttning i affärskritiska frågor som är avgörande för tillväxten framåt. Rätt råd och rätt rådgivning vid rätt tidpunkt för att ta kontrollen och skapa en lönsam och säker utveckling.  Tjänster inkluderar:

 • Löpande bokföring

 • Årsredovisningar

 • Bokslut

 • Budgetering

 • Analys

 • Rapportering

 • Prognoser

 • Värdering

 • Styrelsearbete

 • Kostnadsanalys och uppföljning

 • Lagerinventering

 • Löneadministration och personalansvar

 • Momsredovisning

 • Skattedeklarationer

 • Arbetsgivardeklarationer

 • Tulldeklarationer

 • Pressmeddelanden för investor relations

 • Fakturering

Tjänsteområden: Services
bottom of page